Selasa, 17 Agustus 2010

DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )

Aduh gusti kula nuhun pangapunten
Sekatae dosa kula ingkang wonten

Gede cilik dosa ati dosane badan
Mugi kersa ngampura gusti pangeran

Bukah ati tutupana cacad kula
Nuhun dipecat ati kula ingkang ala

Bade sinten kang ngapura sekabeh dosa
Anging gusti panjenengan kang kuasa

Dosa samar panjenengan langkung periksa
Mugi-mugi ngapura sekabeh dosa

Alkhamdulillah kula muji kesyukuran
Gusti Alloh kang nebihaken Kemusyrikan

Ayu santri ingkang paham pikirane
Maring nadom aja bosen apalana

Yen di kajih bisa weru ning anggone
Yen wis weruh duwe ilmu ana kanggone

Jaman dingin rapat wali cerbon girang
Dipun imbal desa bulak Jatibarang

Ngrundingaken maju mundure syahadat
Gelem nampa apa beli kabeh rakyat

Santri ngandel ning pituture syekhuna
Ilmu amal iman islam ya sempurna

Masjid mekkah sing nunggoni para wali
Dipun imbal tanah jawa kebon melati

Weruhana santrine syarif hidayat
Dadi wali sebab ngaji syahadat

Sira weruh terus geguru ning syahadat
Ning timbulane gusti syarif hidayat

Aja dumeh sira bisa ning syahadat
Sira bisa ning syahadat munggah ning adat

Ayu wedi watir maras ning atine
Akhir umur bokan blolih pangapurane

Gage tangi bengi sholat tahajud
Den paringi penjaluke wongkang sujud

Jaluk apa ning dunya disediai
Sugih pinter bener saking Ilahi

Gusti Alloh ngampura dosa ora angel ora apa
Tapi delenge tobat sira kaya apa

Awak sira awan bengi kacanana
Ingkang awas tindak lana titenana

Yen kepengen dadi mukmin kudu ngalahi
Aja wani madoni akhire belai

Poma aja wani sira nukari
Ingetaken dadi batur mengko buri

Arep tukar karo batur aja wani
Yen wania sira iku nggo upan geni

Alloh Alloh Alloh ya rosululloh
Kabeh badan kang nguasani gusti Alloh

Nuhun-nuhun kekuatan jalanaken
Ning perintahe kang sampun ridlokaken

Lamon iman gelem nyebut asma pangeran
Tetep aman muarah sandang murah pangan

Rokhman rokhim iku welas winelasan
Maring umat maring Makhluk sepepadan

Iki jaman wis akhir kari setitik
Yen ora mikir gawe amal ora katik

Jaman akhir ilmu ilang manfa’ate
Bagen kiyai ahli tapa langka kramate

Jaman akhir Sunnah nabi digeguyu
Sing geguyu yakin pisan wong keliru

Jaman akhir Sunnah nabi disengiti
Bonggan sengit kejaba umate gusti

Jaman akhir Sunnah nabi ora digawa
Sing nyekeli luwih panas kenimbang wangwa

Jaman akhir Sunnah nabi didugali
Poma batur aja ucul diganduli

Dajjal la’nat sore jum’at pada metu
Seja ngulati ngaku duwe anak putu

Dajjal iku matane kang kiri siji
Omonge sulaya ora netepi janji

Batuke dajjal diwaca tulisane
La’ natulloh ‘ alal kafirin ya unin

TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2

18/05/2010

AKHLAK
Mangan kang berkah
( Hari Selasa tgl 18 Rajab 1378 H / 1958 )

Wong lunga ngaji rongokna ning tutur
Endi kang bagus lakonana kabeh batur

Yen kepengen pituduh saking pangeran
Duwe akal gagiyan eling ning pangeran

Alamate wong kebuka ning atine
Terusa ngerti iman islam agamane

Sira batur ngatosaken ning atine
Terus lali kesasar sira pikire

Wongkang ngaji pengen selamet dunya akherat
Sugih dunya mugi Alloh paring berkah

Nuhun berkah pangan kula kang setitik
Saban tingkah elinga waktu paceklik

Maca bismillah ba’da salam qobla subuh
Ping selikur aja kurang aja imbuh

Pengen sugih niat muruk ning bature
Lumayanan kanggo sangu ning kubure

Sediaa kabeh sira maring pangan
Kira adem aja mumbul hawa syetan

Pemborosan ning dunyane kudu mikir
Ora mikir pemborosan dadi fakir

Gage jaluk sanak rabi lan sebatur
Nuhun sabar sedawane panjang umur

Ngirim Ahli Kubur

Ayu batur titenana
Sega jabur kirimana

Wong tuane kang wis ninggal
Senen jum’ah aja tinggal

Wong tua ngopeni anak
Rasa repot rasa blenak

Awit cilik sampe gede
Ngarep-ngarep supaya duwe

Barang tua ora eling
Apamaning sega sepiring

Maca qulhu lan fatikha
Emong maca bagen melumah

Luwih lara ya siksane
Anak ira aturana

Ora milih ganjarane
Awit dunya kuburane
PERINGATAN LAN SIKSA
Melarat
( Hari selasa tgl 5 Syawal 1378 H / 1958 M )

Gusti syarif mulai mulang muride
Gage ngaji supaya hasil maksude

Wulan syura dina kemis tanggal pitu
Kawitana badan rabi anak putu

Memangane ning jaburan kumpulaken
Mangan sega nuli jabur anggeraken

Diharepaken mangan nginum sengelie
Tapi padu aja caplok caplik bae

Supaya bisa beda kelakuane
Karo sato aja pada memangane

Mangan sega nuli jabur aja pisah
Ora kena telat mangan ngalih gena

Ya jamane iku numpak bera bero
Omong ngamprak cekelana syahadat loro

Pikir sowak dadi kasab tinggal putek
Sebab mikir kesorene ora betek

Laki teka rabine gerayang ketimang
Rabi mangan jabur esuk olih utang

Dadi nyata rabine nyolong pangane
Cuman laki keduman ya hurane

Cawis-cawis sega nggo sodakoh
Jasmani ugah rohani ora rubah

Lanang wadon kang bersatu pikirane
Dunya akherat ya suwarga tujuane

Kira-kira urip dunya luwih megah
Terus ngaji syahadate kang kegawa

Iku tanda lanang wadon luwih wekel
Ning dunyane yen kepaten ya diandel

Bal’am bin banguroh
Weruhana bal’am iku alim ilmune
Arep mati eling emas ning atine
Dadi kafir bal’am iku ya matine
Nurut nafsu kegoda maring rabine

Karena sifat kharam kudu bukti
Kudu inget ning selulupan milalati

Yen tumeka nafsu dadi nyilakani
Yen wong mukmin sodaqoe kudu wani

Ati picek ketutupan ning nafsune
Kurang awas luwih akeh ya satrune

Ati perang karo nafsu kudu wani
Wajib Sunnah hak kang bener dibelani

Ayu ngumpul neja ngaji lan bature
Kanggo sangu gawan mati ning kubure

Wongkang mati amal ikhlas gegawane
Kabeh perintah kudu inget ning waktune

Penyakit rohani
( Hari selasa tgl 14 Jumadil Awal 1378 H / 1958 M )
Aduh awak kegila-gila bodone
Ning syahadat ora gelem gegurune

Dikon Pinter kita jawabe wis ngerti
Ya gumede takabure sampe mati

Gede-gedene dosa iku ya takabur
Senajan ibadah ilang amale ajur lebur

Dadi kaya leliwis sira umpamane
Selulup maning jumbul garing ning badane

Kader talang bagen alim ning ilmune
Udan gede mari udan langka banyune

Ngaji sembahyang luwih akeh ganjarane
Yen takabur ilang kabeh ganjarane

Den obahaken ning Alloh langka ngerasane
Sebab picek atine langka rasane

Tetep dosa sebab kita ora ngerasa
Aja mang-mang ning akherat dipun siksa

Wong gumedeh takabure jero ati
Ora ngerasa-ngerasa sampe tekang mati
Wis jamane kuwalik pikirane
Wongalima ngadiraken ning ilmune

Wong sugie ngadiraken ning barange
Kang baguse wong bodohe langka wirange

Gage eling poma-poma Kabeh batur
Dangdanana aja kongsi melebu kubur

Ati salim elinge terus-terusan
Muji dzikir sewengi nikmat syukuran

Alkhamdulillah Alloh paring kesabaran
Saged ngamalaken wajib kesunnahan

Syekhuna damar loro nuhun disuled
Nggo ngobori ati picek ingkang wuled

Syekh jabar ngurus murid supaya bersih
Meriksa murid saban tempat dikoreksi

Awas batur luruh bener kang ati-ati
Tut setitik lakonana kudu bukti

Tangekna ati badan sholat tahajud
Ati nuju Alloh paring hasil maksud

Nandur palawija kabeh cecukulan
Durung cukul ngopenane ya kengelan

Yen wis cukul nuli aweh dedempeyekan
Kabeh makhluk memangane pada doyan

Tapi sabar buangana kang temenan
Hasud takabur ’ujub riya kemusyrikan

Durung weruh aja putus keniatan
Ayu jaluk bebarengan tawasulan

Kudu nerima laku sabar ning anggone
Ora sabar nurut syahwat nyilakani

Sakurebe bumi salumahe langit
Maring Qodlo qodar Alloh aja sengit

Waktu sholat ora eling qodlo qodare
Bagen alim waktu sholat tetep blesare
Besuk pisah embok bapa lan anake
Waktu urip ora bersatu ngelingane
Maca solawat tetepaken ning atine
Ngilangaken keputekan sedayane

( Hari Selasa tgl 7 romadhon 1378 H / 1958 M )

Ngaji syahadat luruh sabar lan tawakal
Luruh tapa lan nerima enggal-enggal

Awas santri ketipu maring nafsune
Pada ngku-ngaku pinter-pinter apane

Ngadiraken bisa tobat ora diandel
Sebab tobate kaya dena mangan sambel

Ngadiraken duwe ilmu luwih pinter
Tapi cules mong kerja melarat angger

Ngaku islam masih peteng metengi dewek
Bukti rimang atine masih munafek

Ngaku iman oranana ning pasrahe
Jampi akeh kurang amal wajib Sunnahe

Lung basane bisa nemu akhir umur
Husnul khotimah ibadahe ora nganggur

Kula pasrah maring qodar maksa sumpeg
Pesten ala ora iman jaluk ajeg

Kukla angon kabeh badan maksa ngeranja
Ning maksiat kula niku boten bopten sengaja

Kula angon ning to’at maksa ketinggal
Laku wajib lan Sunnah kurang tawakal

Kula urip ning dunyane maksa seneng
Nurut nafsu kurang tapa enak mindeng

Alloh paring ning cecoban kurang sabar
Tumiba blaie iman kula maksa udar

Dados peripun ning dunya kula uripe
Ya sujude maring Alloh depe-depe

Laku kula durung bener beneraken
Buru-buru maring Alloh pasrahaken

Kaya dene kula gawe wong-wongan
Ya dipasang dienggone ning sandangan
Ya delengen wong-wongan kelakuane
Tenang nerima tawakal akeh sabare

Fitnah Dunya

( Pagi Selasa tgl 7 Jumadil awal 1378 H / 1958 M )

Awan selasa syekh jabar nguwasiataken
Nuhun lampu ning syekhuna jalukaken

Awas santri keputer pikirane
Ningal dunya ngelalaiaken pengerane

Buru-buru fahamaken syahadate
Yen wis faham terus bisa ma’rifate

Dodok bareng tunggal-tunggal panggonane
Tapi beda ning tekad peningale

Obah meneng aja melu-melu ngaku
Yen melu ngaku ati nira masih beku

Sifat mukmin lemes-lemes ning atine
Kedadian kabeh-kabeh sing pengerane

Ora bisa syahadate manjing ati
Selagine wong munafek den enuti

Wongkang kejem sira buntel ning syahadat
Aja ngandel omongane wong maksiat

Terus jujur ati badan kelakuane
Eling Alloh nurut rosul ya buktine

Sugih dunya lan akherat pengen beli
Sebab sabab musabab ya diakali

Sebab ngelakoni asbab nurut gurune
Sugih melarat pasrahana pengerane

Syekh jabar jaluk lampu jalukena
Kita urip bareng-bareng ning dunyane

Iki jaman bakal ngancik kapindone
Haram gede badan kanggo tambakene

Tulungana anak yatim fakir miskin
Den paringi ora putek ora periyatin

Maca nas dawuh Alloh bareng muni
Aja mang-mang gusti rosul kang nakseni

Tapi aja wani-wani gorohaken
Ati ngucap kudu bisa buktikaken

Cilaka temen sira kabeh sembayange
Yen gumantil demen kabeh ning barange

Senajan sembayang-sembayange nggo kadiran
Cuma luruh kanggo sandang kelawan pangan

( Hari Selasa tgl 27 rajab 1378 h / 1958 M )

Sasi rajab nuju tanggal pitu likur
Gage eling aja dengki karo batur

Gage eling mumpung durung tahun sewidak
Warahana kabeh batur lan sepanak

Iki tahun bakal pada timbule fitnah
Ora eling dadi nafsu bangete payah

Ayu niat ajar eling ning pengeran
Niat kabeh ala ketinggalan

Rongokna wasiate mas gandasari
Syahadat kang nyatroni arep buri

Jaman iki gage eling lan mikira
Dodok ngadeg melaku kenang lara

Dulur islam ngati-ati jaman iki
Kengelan pijere ngurusi rizki

Dulur islam jaman niki wajib sabar
Dosa yen sabar pasti udar

Sabar nerima kita dunya laku bakti
Sabar akherat tetep mukti

Duwe cangkem waktu ngucap kesabaran
Eling Alloh gelem nyebut ning pangeran

Paring dalan sapa nyi mas gandasari
Luhur mengko buri

Pengen sabar eling Alloh ya ning ati
Telung dina telung bengi ya dilatih
Kudu misah lan batur awan puasa
Para wali ning belenake iku kersa

Memilihe kadeh awak ning atine
Durung ngerasa awak milih ning belenake

Aja pada sulaya sira janjine
Sira dosa bonggan kegawa matine

Perasaan ngalih urip kang tawakal
Pasti mulya tinurutan kabeh amal

( Hari Selasa tgl 9 dzulqoidah 1379 H / 1958 M )

Dulur kabeh kang awas mata kupinge
Fitnah gede tangga anak lan barange

Ora bisa ngatur awak ya cilaka
Nggo cawisan urub-urube neraka

Tumibane wajib Sunnah ing hukume
Akal nimbang putusan ya ning cangkeme

Tapi akal hubungan karo pangeran
Cangkem adil nganggo dawuh hadist Qur’an

Ati bagus cangkem bagus ngilangaken
Kesalahan kang sampun diturunaken

Ibarate godong lempung lan banyune
Ora nempel kabeh bala ning badane

Sampun yakin guru ngecap ning batuke
Nyerepaken syahadat maring batuke

Alkhamdulillah dadi muride syekhuna
Kang wis ngandel tambah mulya ora ina

Akal cangkem mong-monge kang ati-ati
Kang mareki yen ngertia diobati

Dulur kabeh aja kaget satru nira
Rubung-rubung ngelingaken awak ira

Luru dunya cuma kanggo sangu waras
Ya ngambaa dalan Alloh sampai jelas

Cawis-cawise mumpung ana ning dunyane
Kanggo sangu ning kuburan panggonane
Ngaji tawasul ragamna ya sebatur
Aja kongsi tabrak-tubruk jero kubur

Ingkang khusyu waktu ngaji tawasulan
Aja kongsi dialani sedalan-dalan

Batur kabeh ngati-ati duwe umur
Amal soleh anak rabi lan sebatur

( Malam Rabu tgl 21 ’Asyura 1378 H / 1958 M )

Weruhana jamane jaman walikan
Ora eling derajat turun kehinaan

Wong kayane dadi turun kesugihan
Kang sugihe ya keblinger pikirane

Sebab nyata ora eling ora bener
Emong Pinter tapi adat kaya laler

Yu pikiren pikirana sampe terang
Gusti Alloh nulungane pirang-pirang

Seser diwalik ayu merambat ning wadahe
Ora kentir kang ngandel dawuh guru dawuhe

Weruhana iki jaman sampun ganti
Kang ora weruh ketinggalan kawan mati

Nyamaraken ibadah kelawan sare’at
Eling Alloh den murahi waktu sekarat

( Hari Selasa tgl 1 Robiul Awal 1378 H / 1958 M )
Terus gelem ngambah dalan kebagusan
Manut perintah ninggal cegah terus-terusan

Den paring nikmat melebu ning atine
Ya rumesep ning ruhani sampe mati

Sapa wonge mider-mider ning dunyane
Pasti picek amal akherat ning atine

Wedenana mata picek langka sing nuntun
Poma-poma tinggal Sunnah Gage getun

Sangu Kubur

Pengen selamet ngelakonane kang temenan
Wajib Sunnah cuwan lali ning pangeran
Ngumpulaken sangu mumpung ning dunyane
Kanggo sangu kubur masyar panggonane

Aja sangu hasud dengki takabure
Ula kelabang kala jengking ya bature

Kita dunya di kongkone waji milih
Ngaji syahadat pikirane kudu ngalih

Qodlo qodar gusti Alloh kang gadahi
Kita nurut tapi ita mong belai

Bisa milih nafsu kita dadi kalah
Wajib Sunnah sah wenang ora salah

Yen kepengen dadi umat gusti rosul
Duha tahajud lan wiridan aja ucul

Ayu bebatur gage tagi buru-buru
Jalanaken sabilul khoirot cuwan keliru

Yen wis ucul bala serandil era eru
Wong Islame bakal entong ya separoh

Nurut guru torekote maring Alloh
Wajib ngelakoni perintah guru saking Alloh

Maca syahadat kaping telu aja keliwat
Duha tahajud tunjinane dadi syarat

Maca ya kafi ya fatahk nuli karcis
Nganggo jubah sorban putih ingkang percis

( Hari Selasa tgl 10 Robiul Akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu batur cuwan badan sira luntur
Supaya getol ibadah sangu kubur

Bocah santri ngeraksa badan ngati-ati
Cuwan bae ngeraksa badan kedinginan mati

Aduh gusti awak kula ya kepripun
Balik sing dunya awak lebur dadi getun

Baru kerasa kacung bayi melebu kubur
Ngemet syahadat arep maju dadi mundur

Baru kerasa kacung bayi tekang genah
Ora bisa ngeraksa badan dadi hina
Saban tiang gelem bakhti dituturi
Terang welan syahadat kalih dikawuri

Rongoknana wiwitan simbara dingin
Abah wareg mulang murid ya sing bengen

Aduh murid tulung-tulung ning dunyane
Izroil teke mandut roh ning badane

Sore sabtu selametane ya setebok
Kanggo ngirim niatana bapa lan embok

Ayu batur eling Alloh mumpung dunya
Ora eling sira bakal kaniyaya

Hukum Alloh hukum rosul ayu diamba
Besuk maksyar den aubi kayu kastubi

Luwih wangi luwih seneng luwih adem
Wajib Sunnah ngelakoni ingkang ayem

Awan bengi esuk sore ngelakonane
Ingkang wekel sira ngajar ning badane

Gage ngaji mumpung ana pembukaan
Syahadat loro sangu balik akhir zaman

Kita dunya kuatire dadi kafir
Yen kafir ning akherat dadi fekir

Qodho iku hukum Alloh luwih jembar
Alloh paring akal eling aran jembar

Nuli cocog eling amal hukumane
Ahli Sunnah waljam’ah ya arane

Ora cocog eling Alloh lan amale
Muktazilah kejaba saking rosule

Ora mukmin ora duwe ya syafa’at
Selagine umat ridho ning maksiat

Sapa wong nginjen-nginjen maring Alloh
Den paringi nur Muhammad Qudrot Alloh

Luru dunya ning amal ingkang wani
Sejen kang mekaya sejen kang duweni
Ati eling luwih penting luwih awas
Urip matne Alloh rosul banget melas
Bapa tani yen nenandur ya niatana
Bokan kepengen ning makhluk ikhlasana

Kanjeng nabi praktek pinter nusun agama
Amal soleh yen temenan ya diterima

Bagja untung ati kang bangete ikhlas
Seneng dunya lan akherat selawas-lawas

Siksa

( hari Selasa tgl 12 Jumadil Akhir 1378 h / 1958 M )

Ganti wulang wulangane gusti ali
Aja kaget bakal akeh wong kang ngalih

Pada ngali wong mukmin rodhotul madinah
Wong kafire ditinggal alam syakowah

Aja eman aja abot ning pekaya
Ya ngebona ning suwarga bakal mulya

Ngulati pekaya awit cilik sampe tua
Ketinggalan sira mati ora digawa

Yen takabur percuma sira urip
Nggo dasare neraka dadi intip

Ngadiraken sugih pinter urip dewek
Yen ngaku urip dewek ya munafik

Yen kepengen dihukum wis mati
Kudu nyata awak kabeh manut gusti

Ora manut uripe masih diaku
Nubruk roh izroil ya karo kuku

Ya disebrat padane sewu pedangan
Diuyah asem panas perih peperengutan

Ning gelitan disebrat ya ditarik
Luwih bagus patine tenimbang kirik

Ora diaku umate kanjeng nabi
Bonggan ibadah tho’ate ora wusul

Ayu dipikir kemandian ning uwite
Kabeh alam sing kanjeng nabi ya awite

Banget welan urip ira ning nunute
Ayu nggandul ngati-ati ma’rifate

Aja gumede ngadiraken duwe apa
Yen dipegat dunya akherat kaya apa

Cilakane kemaduan terus garing
Wong matine ora pada mati maning

Pemisahan bakal teka ya jamane
Ora sabar wis pegel ya ngentenane

Aja kongsi eling dunya mati kafir
Eling Alloh rosululloh kang dipikir

Kuping tungguru ngakune Alloh perentah
Cuwan keliru ngelakonane dadi salah

Duwe mata tigalana awak kula
Aja kongsi pada tiru gawa ala

Boten terima nyi ayu gandasari
Ing tawassul inna angzalnaahu ditinggal kari

( Hari selasa tgl 19 Dzulkoidah 1378 H / 1958 M )

Mas Gandasari jaluk dipayungi
Umat kang ala pengen beli ditulungi

Jalukana mas gandasari ning santrine
Apa nanggung apabeli ngelakonane

Sira nanggung kita sanggup ya mayungi
Kabeh umat ya diraksa tak tulungi

Kita jaluk nugel rambut ya potongen
Nyebut Alloh terus eling bebarengan

TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1

18/05/2010

Manfaat Syahadat
(Hari Selasa tgl 12 jumadil Akhir 1378 H / 1958 M)
Banget larange sorban salim
Gage jaluk yen kepengen dadi mukmin

Asorna duwe badan aja diri
Gage ngaji syahadat loro bokan kari

Tanda asore kudu nerima dituturi
Pembukaan syahadat kang dateng kari

Alloh nulung nyelametaken maring badan
Sebab ngalap syahadat kang penghabisan

Waktu urip waktu naza pepisahan
Sebab guru dadi saksi pembelaan

Waktu sing umah maca syahadat
Niat gelar agama Islam ingkang kuat

Terus maca idzajaa setutuge
Maca tasbikh Lan istighfar setutuge

Aja lali sira maca terus-terusan
Malaikat pada ngawal bebarisan

Lamun lali sira maca kalimahe
Syetan ngawal penuh baris ing umahe

Iki jaman panas berat luwih panas
Gage tauhid kang musyrike bakal tiwas

Sebab bodo uripe langka pikire
Luruh dunya awan bengi meleter-meletere

Tempo mati dunya kabeh ya ditinggal
Tekang kubur jerat jerit jaluk amal

Awak bodo bareng-bareng ngulatane
Laku badan kang apik jero atine

Luwih merem kebujuk maring dunyane
Ngaku pinter uripe langka benere
Sapa wonge ngestokaken Alloh rosul
Tekad lampah pengucape manut rasul

Ya kegolong kejumlah wong olih ni’mat
Para nabi para wali wong solihah

Wong kang gelem ngeluhuraken agamane
Yakin bagus waktu urip Lan matine

Senajan panas ora kerasa ning panase
Alloh paring anti panas Lan susahe

Alamate olih fadole pangeran
Lara Susah seneng ora keributan

Bagja temen wong kang manut gusti rosul
Dohir bathin dosane pada ucul

Gelem lunga ngaji terus wudlu nunggu waktu
Diampura dosane pada metu

Yen kepengen disakseni malaikat
Berjama’ah subuh ashar pada mangkat

Malaikat nikelaken kawulane
Nuhunaken ning Alloh pangapurane

Jasmanine yen lara njaluk ditambani
Rohanine yen lara jaluk dijampeni

Durung subuh maca ya hayyu sepragate
Patang pulu papat dadi obate

1.2. Percaya Guru
( hari selasa tgl 22 Robiul Akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu ngaji bareng-bareng ning syekhuna
Barang telu kabeh batur weruhana

Pahamna syahadat loro maring ati
Kira-kira aja luntur sampe mati

Awan bengi ayu jaluk kang temenan
Nuhun tetep nur Muhammad kang temenan

Asorna kabeh badan ning sepepadan
Njalanaken kabeh hukume pengeran

( Hari kamis tgl 5 robiul akhir 1378 H / 1958 M )
( Hari kamis tgl 5 robiul akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu batur kang percaya maring guru
Ya syahadat iku tobat buru-buru

Syetan teka ruipa badan kang banjiri
Terangna syahadat loro ingkng sirri

Ayu batur ingkang terang lan waspada
Aja kongsi syetan marek arep goda

Sira terang ing syahadat ingkang sirri
Iman islam sampai mati aja kari

Oranana wong kang kuat ning ibadah
Anging kelawan pitulunge Alloh ta’ala

Aja ngaku obah meneng bisa dewek
Ngaku bisa obah meneng ya munafik

Wis mati badan kita hakekote
Tapi gelem cocok kelawan Syare’ate

Yen sira pada ngaku dadi wong mati
Kudu eling nurut perintah kang sejati

Awak kula asal langka dadi ana
Kang kuatir gage nggandul ning syekhuna

Manusia kumpul arah makhsyar diperiksane
Amal solekh limang waktu diridhone

Yen sembahyang sholate eling barange
Manjing neraka terus jungkel ning jerone

Ayu ditambah sholat Sunnah kelakuane
Obah meneng Eling Alloh pikirane

Manut Guru
( hari Selasa tgl 11 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Alkhasan summal khusain
Ngopeni ati ingkang open

Mata ati gage melek
Supaya aja munafek

Sira dunya kon gocekan
Manut guru pengaturan
Nganmbah dalan kenikmatan
Obah meneng eling pangeran

Gage tambah ibadahe
Ning dunya sira pasrahe

Amal soleh kang balapan
Ora gawa kemelaratan

Laku Sunnah kang tawakal
Lumayanan kanggo tambal

Wajib kurang lan sabare
Mbesuk landrat ning maksyare

Tingalana awak bodoh
Ora deken syahadat loro

Kanggo ngupas jaba jero
Nguripaken badan karo

Meleka ati Pinter nyolong
Dodok bareng ora lorong

Kanjeng nabi den hormati
Dunya akherat manfa’ati

( Hari Selasa tgl 15 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Duwe mata ayu batur tingalana
Awak bodo ayu manut ning syekhuna

Awak bodo ingkang wekel ngelingane
Gage batur kang wekel tangi bengine

Awak bodo ora duwe apa-apa
Pengen Pinter Qur’an hadist ya ngalapa

Ngaku Pinter tentu ngerti Qur’an hadist
Ora manut Qur’an hadist iku Iblis

Jaman akhir pinter-pinter omongane
Tapi ora gelem aman ning badane

Tanda aman cangkem ati Lan badane
Gelem pasrah nurut perintah agamane

Percekcokan badan ati tujuane
Nyata pisan durung sidik ning ilmune
Ayu batur dangdanana kang temenan
Ati rusak pikirna eling pangeran

Syare’ate hakekote kita subur
Wajib Sunnah lakonana aja nganggur

Waktu sepi ana kang diarep-arep
Waktu rame gelem tuku kang sekarep

Ora eling Alloh rosul ning dunyane
Ya disiksa awit dunya kuburane

Wongkang mukmin kudu ana ning buktine
Tanda bukti manut eling ning gurune

Mikir wajib lan Sunnahe luwih awas
Ora ketipu ning dunyane mikir beras

Santri kiyai ngakune dadi ulama
Wajib Sunnah lan sabare ora terima

Ana geger sanpai entong masih melarat
Ora takon tabarukan ning syahadat

Urip tua ora ngisi sira elinge
Ngerebut pangkat mikir dunya lan barange

Buru-buru gage luruh ning panutan
Aja ngejar hawa nafsu dadi syetan

Iki jaman wis ngumpak jaya gedekan
Kang menangi mepet nafsu eling pangeran

Kang delenge barang weruh luwih seneng
Manjing hak syare’ate dadi temen

Tawasulan

Ingeta batur wulan rajab wis dibuka
Puasaa yen badane emong cilaka

Weruhana kidul gunung lor segara
Mumpung dunya luruh mulya mong sengsara

Yen puasa jaluk selamet anak putu
Telung dina kanggo awak anak putu

Musryik nifak fasak toma’ ning badane
Fajir dolim buangana ing atine
Tetepana dukha tahajud sholat hajat
Pengen sugih selamet dunya akherat

Yen pengen mangan sira kudu kasab
Gage eling ning maksyar bakal dihisab

Bareng-bareng anak rabi bebaturan
Mugi selamet dunya akherat lan kuburan

Keselametan mumpung dunya ya jaluka
Aja kongsi ning akherat nyemplung neraka

Kita urip wajib muji Llan syukuran
Suci dhohir bathin peparing pangeran

( Malam Kamis tgl 2 jumadil Akhir 1378 H / 1958 M )

Saiki musuh wis kepung riung
Arep mendi sira bakal jaluk tulung

Sing kidul baris balane lodaya
Arep nyerang ning wong kang gawe kaniyaya

Sing kulon baris balane mbah kuro
Arep nyerang wong kang ora jaluk pangapura

Sing lor baris balane mas gandasari
Nyerang wong kang ora duwe syahadat sirri

Sing wetan baris balane mbah roga
Nyerang wong kang ora ngadel ning suwarga

Berjama’ah jalukena balane embah roga
Lanang wadon bersatu supaya siaga

Sholat ngaji terus donga kang bersatu
Dhohir bathin yen uripa dadi jitu

Ati salim jalukena nyi lodaya
Gage dikerja yen uripe dadi mulya

Ati suci jalukena mas Gandasari
Gage dilatih badane bokatan kari

Hasud toma’ ’ujub riya lan takabur
Mungkar kesimben gagian cepet digempur

Semono akehe alat senjatane
Ngusir musuh kang ana jero atine
Sedurunge nyerang sira ya hubungan
Karo syahadat loro macae eling pangeran

Laku Sunnah jalukena mbah kuro
Lakonana yen kepengen dadi perwira

Urip badan urip ati serba wani
Dunya akherat ora bakal nyilakani

Angkat bondan cideng terus kali jati
Mangkat dandan wis sedenge akeh wong mati

Aduh rakyat pada mabok pada mendem
Dikon urip sira iku ora gelem

Gage geregah badan ati lan pikire
Dadi cadangan mimpin batur anggotane

Yen pemimpin ilmu umum ilmu agama
Qur’an hadist syahadat loro akal nerima

Akal eling weruh kabeh ning patokan
Ikhlas iku dadi dalan ridho pangeran

Sikil napak ning dalan kang jejeg bener
Kelakuane manut rosul ingkang angger

Ati suci terus jujr ning tujuane
Adil aman subur makmur kelakuane

Amin-amin ya Alloh robbul ‘alamin
Mugi selamet sedayane tiang mukmin

Awit cilik luruh dunya langka kumpule
Lawas jamane dunyane langka jejege

Awit cilik sampai tua langka elinge
Iku nyata wongkang tuliyan kumprune

( Malam Sabtu tgl 11 dzulhijjah 1378 H / 1958 M )

Kawitane mulang embah kuncung rolase
Pitung tahun sampun tutug ning watese

Buru-buru kabeh batur beresana
Ati sabar buru-buru terapena

Saban mulang kang dienggo tawasulan
Nuhun-nuhun saged ngaji eling pangeran
Terang badan urip dunya nggo mekaya
Tinggal wajib akherat kesia-sia

Laku haram murtad musyrik ingtikode
Ning syahadat aja pada ngande-ngande

Ya ngerasaa atine di padangena
Kang gelem nurut aturan syekhuna

Ora gelem diurus bakale lolong
Wakil bagi bonggan sira pada lolong

Yen kepengen nemoni mas gandasari
Ya manjinga kabeh santri ning syeh hadi

Terus edan kabeh santrine syekhuna
Banda nipu sebab gelem ngelanggengena

Eling Alloh kang untung murid syekhuna
Dukha tahajud sorban jubah langgengena

Sun tawasul ing kabeh pengen diterima
Aduh gusti pangeran mugia nerima

Sebab nyata tawasul dadi kuncine
Sira nyembah malaikat wali nabine

Jaluk gandul lengawangi tutup putih
Maring umat gage-gage kudu bukti

Gage gandul perintah Alloh perintah rosul
Aja lunga sampai mati cuwan ucul

Gage tangi tengah wengi sholat tahajud
Den paringi panjaluke wongkang sujud

Ya nganggoa sorban putih jubah putih
Kabeh bala dunya akherat dadi nisih

Bagus-baguse umat sabar lan tawakal
Gelaraken ning syahadat ora gagal

Aja urip nutugi kesenengane
Kang diperintah sulaya kabeh gelakonane

Dadi welan kita urip ning dlolime
Laku badan nyulayani ning hukume
Ibarate kaya manuk ning kurungan
Den cukupi mangan nginum ning majikan
Manuk kurungan ora nana ingkang nepel
Ora den candak bagen parek ya kecawel

Beda karo manuk mabur separan-paran
Den ulati sebab ora duwe majikan

( Hari Selasa tgl 25 dzulqoidah 1378 H / 1958 M )

Ganti wulang syekh ’arobi sampuniki
Aja kaget bakal akeh wong diwuruki

Wasiate syekh ’arobi ning santrine
Ya panggebug wis numpak iki jamane

Poma santri aja turu sore-sore
Maca kursi yaasin solawat obore

Ya aturen kabeh murid tawasulan
Tapi aja maksa ngurus ning jaburan

Peparinge gusti Alloh ingkang nerima
Tapi poma aja tinggal syarat agama

Ngaji bakhti ya kasabe saban dina
Duwe ilmu diparingi iftakh lana

Karepe nafsu ning pekaya luwih solot
Tapi cuan amal akherat pada alot

Kubur iku mata ati ya nyatane
Yen nerima madangaken ning kuburane

Duwe ati aja pada dugal degel
Ibadahe dedongahe orapada diandel

Tujuane wongkang urip werna loro
Yen kepengen bukanen syahadat loro

Syukuranana urip dadi kaulane Alloh
Syukuranana badan dadi umate rosululloh

Sabar tawakal ikhlas ridho ning atine
Gelaraken perintah rosul ning badane

Eling Alloh aja pada selewa-lewa
Ingkang khusyu lan batur dadi kegawa

Dangdanana ngurus badan dewek-dewekan
Cuan ngamprak tingkah badan kemusyrikan
Kudu sabar kita bodoh lagi belajar
Aja pada wani-wani gegantar

Nuhun syafa’at wong kang wis mati
Perintah cegah supaya katon ning ati

Laku badan kudu ana wates-watese
Usum pegebug iki bakal seteruse

Ayu batur kudu nerima ning awake
Ora nerima badan yakin ning rusake

Ayu batur awak bodoh edengena
Aja hasud kabeh muride syekhuna

Awak bodo ayu batur aja nerima
Gage sinau gelaraken ning agama

Badan waras gelarna iman islam
Ya pengaji lamun weruh sampai paham

UBUDIYAH
Syarat Ibadah
( Hari senen tgl 7 Jumadil Akhir 1378 H / 1958 M )

Ati suci nguasani kabeh badan
Ya syahadat madangaken ning pikiran

Kita bodoh akuwen kebodohane
Terus manut miturut pitutur gurune

Syarat ibadah iku werna loro
Suci ati dhohir bathin  jaba jero

Cukul dewek niat dewek ning atine
Niat atine cukul gawe kebagusan

Weruhana udan iku werna loro
Udan banyu hudan rakhmat syahadat loro

Udan banyu nggo nyuceni jasmanine
Hudan rakhmat nggo nuceni rohanine

Wongkang takwa keudanan hudan rakhmat
Dadi seneng sugie dunya akherat

Aran takwa pertimbangan ingkang nyata
Luruh dunya lan akherat sama rata

Waktu nimbang cejantunge kudu teras
Kasab dunya lang akherat aja malas

Aran teres badan obah lan menenge
Saking qodrot irodat Alloh ya elinge

Nandur kapas belajar nganti lan nenune
Ya jahite wajib ajar ning gurune

Gawa wajib sempunane kelawan wajib
Sholat nutup ‘aurat iku kabeh wajib

Barang wajib-wajib kasab ning awite
Bisa kuat yen cukup sira syarate

Mata ati kang awas olihe gandul
Akal bejad tekad salah dadi bedul

Tanda bukti pengen mangan mong molah
Awan turu bengi ngamprak nyata salah

Gage ngalap dunya ira maring rosul
Puasaa telung dina aja ucul

Saban-saban minggu iku telung dina
Awit selasa rabu kamis lakunana

Den bukane rizki badan jasmani
Lan dibukane rizki badan rohani

Ya jampine dukha tahajud kalimahe
Asal melarat terus seneng ning sugihe

Anjaga lisan
( Hari Selasa tgl 11 Rajab 1378 H / 1958 M )
Ati sujud maring Alloh kira manggon
Tahun sewidak terus aman manjing keraton

Ayu batur diraksane bebarengan
Aturane syekh ’arobi kerajaan

Engetaken duwe cangkem pengucape
Omong bagus nyelametaken ing uripe

Ati iku sebagian kerajaan
Urusana negarane dewek-dewekan

Ngaku Islam tutupana badan sekujur
Wurukna anak rabi lan sebatur
Ngaku iman badan ati kudu cocok
Eling Alloh turon dodok melaku ngadeg

Sami watir Ngaku dadi wongkang mukmin
Luruh keridhon mumpung urip kang periyatin

Nerima Ning Allah
( Hari Selasa tgl 5 dzulhijjah 1378 H / 1958 M )

Arep mendi badan ira ya nurute
Ngintil rosul kurang cocok Syare’ate

Ngawulane ning Alloh pet ngelingane
Nyata pisan ora dadi ngawulane

Kang wis sugih masih pengen ning sugihe
Langka pisan uripe langka pasrahe

Kang miskin ning kadare langka ridhone
Oranana muji syukur penerimane

Ngaku iman tauhid ilang ora kerasa
Bukti ora ngandel Alloh kang kuasa

Aduh santri kapan bae ya nerimane
Ya uripe pijer ngumbar ning nafsune

Diresayag nguruwag umah ya kengelan
Kang ngersaya repot mikir ning pangane

Ngersayane ngorbanaken tenagane
Nyata welan bareng-Bareng ning dunyane

Iki dasare wong kang alim tujuane
Ikhlas ridho gelaraken agamane

Awas batur bakal akeh peperangan
Saban dina wong kang urip arang-arangan

Sira ora ngandel aja kongsi kitane pegel
Tahun sewidak bakal akeh gulu tugel

Sebab tugel ning syahadat ora ngandel
Nyi mas ayu gandasari sampun tegel

Mata Papat
( Malam Selasa tgl 4 dzulqoidah 1378 H /1958 M )
Gede cilik tua enom jaluk bon
Maring guru ning dunyane kira getun
Ora getun ning gurune bakal kutil
Urip dunya akherat bakal didedel

Gelem bon diparingi mata papat
Luruh dunya lan akherat ya manfa’at

Mata dhohir ngolek dunya pegawaiane
Mata bathin eling Alloh pegawaiane

Ya digjaya wongkang duwe mata papat
Nyugihaken ning dunya sampai akherat

Tapi awas luwih gampang ning patine
Terus mati yen kegebug iringane

Kiwe tengen kudu ana ning abote
Tetep camplang ora pada ning bobote

Wongkang bon kudu bisa ngelakokaken
Ora bisa tetep bakal ngerugikaken

Wong kang bon kudu ana ning boreke
Ngaji syahadat kudu sering ning mareke

Abot kiwe terus jomplang timbangane
Terus lembek akherat kaya kinana

Abot tengen terus jomplang timbangane
Dadi toma’ emong kasab ning dunyane

Bagus-baguse wongkang nyekeli timbangan
Lempengaken jantung lorone timbangan

Ora lempeng terus bacin ning dadane
Sebab bohong eling Alloh ning atine

Bacaan Sholat Sunnah

Gage donga ba’da salam sholat sunnah
Kaping papat sira maca aja salah

Ayu batur bebarengan jaluk sabar
Kira pasrah iman islam aja samar

Nuhun sabar pasrah kula ning cecoban
Kuataken ora ina tambah mulya

Den wacane qobla dzuhur ba’da salam
Kaping pitu derajat luhur iman Islam
Latihan Ngerajeg

Gage tangi sedurunge waktu subuh
Jaluk rezeki lan gepite kira teguh

Kursi inna anjalnahu ya jodone
Ya taline sholat bengi kelakuane

Ya dedegen aja manut ning nafsune
Terus digapit amal soleh ning atine

Kerjanan awit rajab sampai puasa
Gage jejaluk maring Alloh kang kuasa

Nuhun munggah derajat dunya lan akherat
Puasaa bengi sholat lan munajat

Lan badane sodakoa kang utama
Wewehana wong kang ning agama

Yen kepengen sira dadi wongkang mukmin
Ulat bagus semu ajer ora periyatin

Ayu manut kang miturut ning gurune
Ya tirua tingkah bagus kelakuane

Ati mangkel ngatur awak turut perintah
Tanda melek laku ala ya dicegah

Awak bodoh gage pada jaluk wuruk
Kursi inna angjalnaahu gawan besuk

Coba batur pikirana kesalahan
Pati belai pasrahana ing pengeran

Kepengen Mukmin

Yen kepengen Dadi mukmin ya ngalai
Ning karepe nafsu kudu disudahi

Aja jangkerik sira umpamane
Gelem didu banget bodoh agamane

Pengen mukmin kudu ana ning bibite
Ya lurua nur Muhammad syare’ate

Terus Iman syahadate manjing ati
Ora pecah ora luntur sampai mati

( Hari Selasa tgl 25 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Wong kang mukmin wajib ngeraksa patang perkara
Ngemot harta waktu belanja awak ira

Wurukana ilmune kang gelem-gelem
Yadelengen aja pada ngumbar ning cangkeme

Maksa-maksa ngumbaraken dadi fitnah
Nimbulaken iri dengki dadi salah

Ari mukmin iku ana alamate
Lulus atine eling Alloh ma’rifate

Kang setia ngemban dawuh ning gurune
Sumpingaken bener-bener kelakuane

Insafaken ning kalangan perjuangan
Aja katon ala maring sapepadan

Ayu bareng buletaken ya sebatur
Yen ora bulet masyarakat dadi ibur

Gede cilik tua enom lanang wadon
Ya raksaen aja pada ngerusak keraton

Alloh Allo ya Alloh kholifah rosul
Bareng geguru pituture aja ucul

Tambah ilmu kudu gelem tambah amale
Aja munafek dawuh guru sing rosule

Dodok bareng guru mulang kaudanan
Hudan rokhmat bathin eling ning pangeran

Timbul pikir luwih alus ing atine
Gelem nelangsa mengingat kabeh dosane

Bagus-baguse menusa deleng awake
Ngerasa bodoh ngerasa ina ing badane

Sugih Dunya akherat

Jaman akhir pikir ira keributan
Ya rajege aja kongsi diranja syetan

Ya rajege ayat kursi ya macane
Telulas ewu pinjul telu itungane

Lekas rebo kudu pol dina selasa
Saban waktune pitu-pitu kudu kersa

Ngerajeg kuping mata cungur lan cangkeme
Kira-kira ati suci barang harame

Sapa wonge naklukaken sedulure
Ingkang papat kelima ati panjere

Diparing sugie ora rerawat
Miskin dunya kaherat ora masakat

Diijabah penjaluke tinurutan
Sekepenge atine ya keturutan

Sewise pol telulas ewu punjul pitu
Teka mati aja tinggal maca pitu

Pekir ora nemen-nemen ning ngulati
Sekrentege ati kuh bakal bukti

Kuping ngerungu dawuh Alloh kebagusan
Mata ningal kudrot irodat sing pangeran

Cungur ngeraksakena sifat qudrot irodat
Cangkem muji kalimat Alloh aja telat

Ati suci hasud riya ’ujub takabur
Akal eling nimbang amal aja mundur

Akal ora eling Alloh banget ala
Tetep kafir arane kafir nyembah berhala

Kuping mata cungur cangkem  lan atine
Akal ma’rifat ngerasa obah sing gustine

AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )

18/05/2010

Sifat sifat mukmin
( Malam senen tgl 26 Muharram 1377 H / 1957 M )

Sifat mukmin kudu ajer ning raine
Ora merengut balik bengar ning raine

Sifat mukmin kudu megar ya tangane
Ora medit nggo sodakoh ning tamune

Sifat mukmin ora goroh omongane
Bagen nyata ora buka rusiane

Sifat mukmin kudu suci ning atine
Ora hasud ujub ‘ujub takabur lan riyane

Weruhana ahli suarga kang utama
Ya sodakoh berjama’ah alim ‘ulama

Ayu sholat mangan turu berjama’ah
Alloh paring umat Islam luwih bunga

Ing wong tua nyenggol-nyenggol bantonana
Waktu urip yen wis mati dongakena

Aran ilmu mata ati kelingane
Alloh rosul waktu awan Lan bengine

Terus bersih mata ati kang sewiji
Ning badane agamane ya diuji

Bisa ngaji kitab akeh nama kiyai
Tapi elinga ngelingi bakale tai

Dudu ilmu cuma perabot kekayaan
Ambil nota masyhuraken kepinteran

Awas santri ketipu sira uripe
Gage eling Alloh rosul ndepe-ndepe

Pahamana mulang syahadat setempelan
Supaya eling Alloh rosul bisa jalan

Wajib ngaji yen kepengen dadi santri
Kepengen weruh bukane syahadat sirri

Gage batur wajib luruh ing pancatan
Bisa mbuang ati musyrik keruwedan

Aja ana pikir luruh keniatan
Terus jujur ati suci ketauhidan

Guru nuntun ning santrine luwih welan
Aja gelem pikire dituntun syetan

Terus dipegang kabeh hukun agama
Yen sira mikir luang landak ya badane

( malam Selasa tgl 7 Robiul Akhir 1377 H / 1957 M )

Ayu batur bersatu musyawarahan
Jalanaken ati jujur kebeneran

Rusak ning dunya banget blenake
Gage tobat laku bagus ning awake

Eman-eman ning jasmanine bakal lebur
Karo batur bebarengan ingkang akur

Aran akur cangkem ngucap ora goroh
Eling Alloh ngucapaken syahadat loro

Ayu batur pikirane sing temenan
Nyata-nyata sira pengen ning ganjaran

Ayu luruh dalan selamet ning dunyane
Mlebuh kubur aja gawa kesalahan

Ya syahadat dalan selamat dunya akherat
Wedenana laku salah lan maksiat

Nyalahi hukum syare’at  iku banget salah
Tinggal sunnah tinggal hormat ya disiksa

Tingalana dunya iku hake mukmin
Tapi sing miliki bareng wong kafir

Iki jaman sing awas jaman walikan
Ora awas ning atine ketinggalan

Lanang wadon jembaraken pikirane
Alloh gawe bumi langit seisine
Nggo nyandangi anak Adam turunane
Aja kalah praktek urip kasabane

Badan iku ibarate kaya kereta
Luruh rido ing Alloh kang luwih nyata

Aran kereta wajib ana ning kusire
Jaran narik wis ana angger- anggere

Kereta momot barang kudu gelem narik
Sebab wedi maring kusire bokan digitik

Kereta iku kudu ana ning rodane
Bisa mubeng yen bagus jaba jerone

Roda jabe cangkem iku ibarate
Roda jero ati eling ma’rifate

Badan momot wajib sunnah ajarane
Alloh rosul kang ngusiri ing atine

Elingana badan wis dicadangi kubur
Cuan lali aja enak mangan nganggur

Bakal digiring golong-golong maring maksyar
Kaya welut jero kembu pating kelalar

Tang bengi Sholat Tahajud
Ayu batur njaluk seneng dunya akherat
Gage tangi waktu bengi olih ni’mat

Ayu tangi sedurunge waktu fajar
Mumpung dunya ilmu amal gage dikejar

Tangi bengi syetan goda kang ngemuli
Arep tangi ning tahajud den ganduli

Pengen dadi umat islam kudu tangi
Yen tahajud Lan memuji awan bengui

Rizki goib malaikat ingkang bagi
Ora tangi waktu bengi tetep rugi

Gelem tangi waktu bengi nafsu kendo
Ajar ikhlas gawa amal bisa ridho

Yen Wis ikhlas terus mesem ya atine
Syetan bujuk banget alot ing atine
Tiwas pegel ora dadi ibadah
Ora cocog ing syare’at salah bae

( Tgl 13 Sofar, Malam Selasa tgl 20 Mulud 1377 h / 1957 M )
Weru santri wulan mulud kang utama
Nuhun lahir kula gelem ning agama

Terus lahir ati demen kanjeng nabi
Dunya akherat umat muhammad den aubi

Yen pengen badane bisa kayoman
Aja sampe dunya akherat kepanasan

Gage-gage buru–buru bisa ngepang
Ya dipanggul hawa nafsu aja mang-mang

Muruk santri ya manfa’at ning ilmune
Gelem masang kuping cangkeme lan atine

Kang percaya njaluk wuruk ning gurune
Ing syahadat lan tunjina wulangane

Syahadat tauhid syahadat rosul sumber atine
Lan tunjina kang nolak pancabayane

Terus nyumber ora pegot ning atine
Eling Alloh rosulullah kelakuane

Janji berikut fitnah dunya lan akherat
Yen opena urip-urip ning syahadat

Ati peteng ketutupan ning nafsune
Sebab ora ngalap tunjina ning gurune

Gage mikir amal soleh ning dunyane
Aja kongsi ketekanan pancabayane

Fitnah dunya nafsu mumbul pikirane
Laku dholim ati sumpek ning dunyane

Nurut guru pikirane ya dialih
Syarat rukun apa cocok apa beli

Aja merem ati nira kaya kiong
Barang melek awake digotong wong

( Malam rabu tgl 5 Jumadil awal 1377 H / 1957 M )
Iki jaman banget akhir ning dunyane
Pengen selamet kudu melek mata atine
Tujuane pengen selamet ning awake
Dunya kubur ning makhsyar emong rusake

Apa jaluke ning dunya den dadikaken
Mukmin kafir munafik den karepaken

Aja pada dadi wong malang tanggungi
Arep mukmin kafir sapa ngalangi

Nyata-nyata yen wong mukmin pikirane tegas
Eling Alloh ning atine bisa tedas

Yen wong mukmin manut rosul tedasaken
Sorban jubah duha tahajud jalanaken

Yen wong mukmin kudu tambah lumayan
Aja pada ngaderaken kesunahan

Mikiraken awak sing enom sampe tua
Tempo mati sira apa kang digawa

Ilmu amal iman islam ingkang bukti
Aja berenti sedurunge manjing mati

Gusti Alloh nurunaken ketetntraman
Seneng bunga ora geresah ning pikiran

Ning atine wong mukmin ya ditambah
Yen elinga tambah iman ora robah

Gusti Alloh ngelatih iman macem-macem
Terus ngejer yen wong mukmin luwih kejem

Gusti Alloh ngobahaken ngenangaken
Eling Alloh malaikat kang jagakaken

Tapi kudu ana syarat-syarat dasaraken
Sabar terima lan sukuran jalanaken

Bagen belang pitak parod ning rupane
Kanjeng nabi nyafa’ati ning dunyane

Aja pada sira dadi wong munafik
Iblis ngantem malaikat pada nggenjet

Wong munafik menenge ning tengah-tengah
Selamet beli rusak ya bloli genah

Wong munafik ora duwe ning panutan
Salah bae bagen bener ning omongane

Ora diandel selagine durung ngalih
Ning pikire Apa eling Apa beli

Yen wis ngalih kafir mukmin luwih terang
Yen wis kafir Iblis bantu luwih tandang

Yen wong mukmin malaikat ingkang ngeraksa
Kabeh cobaan gusti Alloh ingkang kuasa

( Hari Rabu tgl 13 Jumadil Awal 1377 H / 1957 M )
Iki jaman sampuk rupek kang sedia
Tetepana hak kang bener tetep mulya

Buru-buru gage ngaji ning syahadat
Tujuane pengen selamet dunya akherat

Selamet dunya kudu duwe ning dunyane
Selamet akherat amal soleh gegawane

Maca Solawat Tunjina Saban Dina
Sejene ati kudu terus ning pangeran
Aja manut hawa nafsu saking syetan

Niatana amal ikhlas aja liyan
Nuntun badan kanggo eling ning pangeran

Nuntun awak anak rabi ingkang anteng
Laki rabi waktu mangan kudu anteng

Alloh ganjar pada karo puasane
Telung wulan ayu manut ning gurune

Sifat mukmin ngati-ati eling pangeran
Cuan keliwat saban detik saban ambekan

Yen elinga tetep selamet saking blai
Lan siksane dunya akherat kang mayahi

Awas batur aja mati ati nira
Tanda amti ora weruh aturan agama

( Hari Selasa tgl 21 Jumadil Awal 1377 H / 1957 M )

Akal mikir luruh dalan kesenengan
Tepungana ati eling ning pangera
Gage napak ing perintah Alloh rosule
Kudu angger cuan pegot kula gandule

Ngku islam aja gelem digendongi
Unek –unek gage batur den buangi

Pengen selamet badan ati ya diraksa
Qodlo Qodar yen mukmine bisa ngeraksa

Wong ning dunya dibagi patang duman
Sugih dunya sugih ilmu sebagian

1.4. Jiwa Merdeka

Iblis ngerebut sing awas sira atine
Aja ketipu mata ati pikirane

Ya pasangen iman tauhid keislaman
Jiwa merdeka kabeh pikir kemauan

Gusti ngusir ning belanda sare’ate
Iblis dunya hawa nafsu hakekate

Banget terang gusti sayarif wulangane
Syahadat loro merah putih benderane

Jiwa merdeka pikir kemauan
Aja ngelanggar Qur’an hadis perbatasan

Berani hak takut batil ning badane
Terus tunduk Alloh rosul ning atine

Alloh ngerusak ning wong lacut agamane
Ora gelem merdekakaken ning jiwane

Siksa bukti ning dunya banget welan
Wong kang gelem atine dijajah syetan

Ati wani ngeluhuraken agamane
Badan suci ati jujur pikirane

Nganggo sorban jubah putih ingkang bener
Jaman akhir wong pinter pada keder

( Malam Rabu tgl 13 Robiul Akhir 1377 H / 1957 M )

Yen kepengen pada duwe ning tunggangan
Gage pada melu lotre mobil sedan
Dunya makhsyar waktu muat ya balapan
Gage ngalih mangan turu ya sapisan

Kang sedina Lan sewengi ya jamane
Telung taun gage bergerak kelakuane

Gelem tuku gusti rosul kang ngelayani
Ning suwarga widadari kang ngeladeni

Dururng oli lotre sedan ya ditambah
Duha tahajud wiridana aja rubah

Yen menusa kudu ana ning badane
Aja mang-mang sing mati sira atine

Aja kaya santri-santri kang biasa
Jampi akeh ngelakunane ora bisa

Awit cilik sampe tua langka pikire
Arep mati langka pisan ning elinge

Ayu mikir wajib Sunnah ning dunyane
Ngasabaken rohani ana buktine

Jaman akhir pikirane ingkang pas
Dunya makhsyar waktu muat aja panas

Ati ngamprak salah paham pikirane
Kanjeng nabi ora ridho ning dunyane

Tes mangan pengen mangan ya jaburan
Duwe tamu mangan maning ya hormatan

ILMU MA’RIFAT
Ilmu kewalian

Terus condong ati madep keedanan
Ing kanjeng nabi aran ilmu kewalian

( Malam rabu tgl 30 Robiul Akhir 1377 H / 1957 )
Ayu batur gage ngaji bebarengan
Aja kongsi ati ira kepetengan

Aja enak-enak urip tenang dewek
Ati lali maring Alloh ya munafek

Urip ketipu ning dunya banget bodone
Ora waspada banget picek ning atine
Ingkang lembut lan waspada pikirane
Ayu balik ngeling-ngeling pangerane

Ayu manut gagian ning kanjeng rosul
Tawasulan berjamaah gage kumpul

Gage tangi waktu bengi lan memuji
Duha tahajud sorban jubah kang diuji

Wis jamane kon bersatu kelawan batur
Yen ora gelem bersatu imane luntur

Gage bersatu cangkem ngucap lan atine
Mesti aman subur makmur agamane

Ati merem waktu dunya ora melek
Barang melek jero kubur nggletak dewek

Syahadat nyucikaken nyuburaken
Nyucekaken tunjinane wiridaken

Ya kerjanen batur kabeh aja nganggur
Iki jaman marek-marek arep ibur

MASALAH MANUSIA
3.3. Wujude menusa seutuhe

yen kepengen dadi wujude manusia
sabar nerima ikhlas rido kudu bisa

Ayu wedi kelakuane wedu batal
Santri wali mangan nginum iku halal

Rukun iman apal-apal ning lambene
Qodo Qodar ora bisa ning nerimane

Pesten ala tumiba aja ngersula
Sabar nerima ikhlas rido awak kula

Pesten wajib bagus tumiba wajib syukuran
Saban tingkah pola eling ning pangeran

Awan bengi tetepana ning syare’at
Manfa’ati ilmune dunya akherat

Lanang wadon ayu kumpul berjama’ah
Aja pada sholat dewekan ya ning umah

( Malam Selasa tgl 25 Rajab 1377 H / 1957 M )

Ayu batur gawe to’at nggo lantaran
Supaya ati eling ning pangeran

Gage santri nyatakaken kesabaran
Yen Wis sabar ngilangaken kesalahan

Terus muji gage njaluk pangapura
Ning pangeran kabeh salah awak kula

Iki jaman kang bagie ya pangeran
Yen meleka mata ati kesyukuran

3.2. Wernane Manusia

Ngamalaken ning dunyane eling pangeran
Mangan nyandang belanja nurut patokan

Nomor loro cuma sugih ning ilmune
Lamun sugi niat naroh agamane

Pada bae ganjarane ning akherat
Bagen miskin sebab tunggal ning syahadat

Awas-awas gawe dalan nyilakani
Luwih angel gawe dalan den ridhoni

Pokok akal badan ati niat naroh
Cuan-cuan keliru kita manut maring guru

3.3. Melarat

Wong kang picek mata atine tambah susah
Pijer ngerungu aban-aban dadi payah

Lara dunya perangsane lawas dewek
Picek atine sebab masih munafik

Ora kuatir siksa kubur banget lawas
Banget larane selawase ora waras

Ngulik dunya pikirane ngejak mekaya
Yen ora niat nggo akherat kaniaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar